Toán - Tin

 • Nguyễn Thị Tiến
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán

 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viện : Dạy Môn Toán

 • Võ Thế Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Toán - Tin
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Toán

 • Lê Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Toán - Tin
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935013198
  • Email:
   tiendung071977@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Tin học