Tổ Hóa - Sinh

 • Đậu Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân Viên Thiết bị

 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên hóa, Thư kí

 • Ngô Hồng Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Hóa - Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Sinh

 • Phan Thị Cát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng tổ Hóa - Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Hóa