Tổ Anh Văn

 • Ngô Thị Mỹ Nga
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Anh Văn

 • Vũ Thị Út
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Anh Văn

 • Lê Thị Vân Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Anh văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Anh văn, Chủ tịch Công đoàn