BCH Công Đoàn

 • Lê Thị Vân Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Anh văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Anh văn, Chủ tịch Công đoàn

 • Võ Thế Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Toán - Tin
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Toán