Thông báo thu học phí và miễn giảm học phí năm học 2020-2021

           Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 032/2/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 và các quy định hiện hành ;

Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Quy định về mức thu học phí đối với các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

            Trường THPT Phạm Văn Đồng thông báo đến các bậc phụ huynh, các cô thầy chủ nhiệm  và học sinh trường THPT Phạm Văn Đồng về việc thu học phí, miễn giảm học phí năm học 2020-2021.

Tài liệu đính kèm: Tải về

1.Thời gian thu         Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 30/03/2021.

                         Học sinh có thể đóng theo từng học kỳ hoặc cả năm

2.Số tiền

Cấp học

THPT

Mức thu học phí/tháng

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực IIII

Số tiền/tháng

50.000 đồng

27.000 đồng

15.000 đồng

 

3.Đối tượng được miễn:  Theo điều 7 của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015:

-Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công  với cách mạng theo số 26/2005/PL-UBTNQH11 ngày 29/6/2005 và Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012.

-Học sinh bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

-Học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng

-Hoc sinh có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

-Học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

-Học sinh là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.

-Học sinh từ 16-22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

-Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

4.Đối tượng được giảm 70% học phí : Theo khoản 1 Điều 8 của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015:

Học sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg  ( xã Ia Bă có Làng Bẹk, Làng Ngai Yố; xã Ia Hrung có Làng Ngai Ngó, Làng Út 1;  xã Ia Sao có làng Yek và Làng Nú; xã Ia Yok có làng Bồ 1; …)

5.Đối tượng được giảm 50% học phí I: Theo khoản 2 Điều 8 của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015:

-Học sinh là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

-Học sinh có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

6.Hồ sơ miễn, giảm học phí

-01 đơn đề nghị miễn, giảm ( theo mẫu nhận tại kế toán)

-01 bản photocopy có công chứng các giấy tờ kèm theo liên quan đến chế độ miễn, giảm học phí theo quy định.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 93
Tháng 02 : 2.067
Năm 2021 : 3.701