Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng