Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Tiến
Họ và tên Nguyễn Thị Tiến
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Giáo viên Toán

Là Giáo viên giảng dạy môn toán, sống ở phường Đống Đa - Pleiku - Gia Lai