Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Mỹ Phương
Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Phương
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Chuyên Môn Tin

Giáo viên Giảng dạy môn Tin, Nghề