Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hường
Họ và tên Nguyễn Thị Hường
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Giáo viện : Dạy Môn Toán

Là Giáo viên giảng dạy môn Toán, Sôngs tại tổ 14, Yen Thế, Pleiku. Gia Lai