Thông tin chi tiết:
Đỗ Thị Huyền Trang
Họ và tên Đỗ Thị Huyền Trang
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Giáo viên Tin

Giáo viên giảng dạy môn Tin, Nghề