• Phan Thị Cát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng tổ Hóa - Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Hóa

 • Lê Thị Vân Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Anh văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Anh văn, Chủ tịch Công đoàn

 • Phan Văn Thừa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Lý-CN-TD-QP
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Lý

 • Ngô Hồng Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Hóa - Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Sinh

 • Trần Tiến Sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Lý - CN-TD-Qp
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên TD

 • Trần Hải Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đoàn Trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Lý

 • Trần Thị Phương Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Sinh

 • Võ Thế Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Toán - Tin
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Toán

 • Trịnh Thị Doan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ Trưởng, Giáo viên Sử

 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên hóa, Thư kí

 • Võ Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Văn, Tổ trưởng

 • Lê Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Toán - Tin
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935013198
  • Email:
   tiendung071977@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Tin học