Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trọng Tuấn
Phó Hiệu Trưởng  Nguyễn Trọng Tuấn
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Địa chỉ Phường Yên Đỗ - Tp. Pleiku - Gia Lai
Điện thoại 0979797304
Email ttuan_nguyen2000@yahoo.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Phó Hiệu Trưởng chuyên môn

Phó Hiệu Trưởng

Giáo viên giảng dạy Lý - CN